Skip to main content
x

የኢትዮጵያ አነስተኛ ብድርና ቁጠባ ተቋማት ማህበር መንግስታዊ ያልሆነ ማህበር ሲሆን እ.ኤ.አ 2018 ዓመት ሂሣብ ህጋዊ ኦዲተር ቀጥሮ ማስመርመር ይፈልጋል፡፡

የኦዲተሮች ጨረታ ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ አነስተኛ ብድርና ቁጠባ ተቋማት ማህበር መንግስታዊ ያልሆነ ማህበር ሲሆን እ.ኤ.አ 2018 ዓመት ሂሣብ ህጋዊ ኦዲተር ቀጥሮ ማስመርመር ይፈልጋል፡፡

ስለሆነም ህጋዊ ኦዲት የማድረግ ፈቃድ ያላቸውና የዘመኑን ግብር የከፈሉ ኦዲተሮችን አወዳድረን ማሰራት ስለምንፈልግ፣ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ በ10 ቀናት ውስጥ መረጃችሁን በቦሌ ፒኮክ ፓርክ አካባቢ በሚገኘው ድርጅታችን በእጅ በመስጠት እንድትመዘገቡ እየጠየቅን፣ ከዚህም በተጨማሪ ድርጅቱን በተመለከተ የምትፈልጉትን መረጃ በአድራሻችን መጠየቅ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

አድራሻ

ቦሌ ማተሚያ ቤት ፊትለፊት፣ ወደ ፒኮክ ፓርክ በሚያስገባው መንገድ በስተቀኝ በኩል AEMFI ህንፃ ላይ እንገኛለን፡፡

የኢትዮጵያ አነስተኛ ብድርና ቁጠባ ተቋማት ማህበር

ስልክ ቁጥር 0115 572170/ 572202

አዲስ አበባ