Skip to main content
x

የተሽከርካሪና ኢንዱስትሪ ዘይቶች እና ቅባቶች በውክልና ለማከፋፈል የቀረበ ጥሪ

የተሽከርካሪና ኢንዱስትሪ ዘይቶች እና ቅባቶች በውክልና ለማከፋፈል የቀረበ ጥሪ

ናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ (ኖክ) በሀገራችን የፔትሮልየም ውጤቶች ገበያ ዘርፍ የመሪነቱን ስፍራ የጨበጠና በዓይነታቸው ዘመናዊ እና ለአገልግሎት አሰጣጥ ምቹ የሆኑ የነዳጅ ማደያ ጣቢያዎችን ስትራቴጂያዊ በሆኑ የተለያዩ የአገሪቱ ስፍራዎች ላይ በመገንባት ህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝ በማድረግ ፈር ቀዳጅ ሚና የተጫወተ ሃገር በቀል ኩባንያ ነው፡፡

ኩባንያችን በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያላቸውን የካልቴክስ ብራንድ የሆኑትን የተሽከርካሪና የኢንዱስትሪ ዘይትና ቅባቶችን ለአዳማ ከተማና አካባቢዋ ለሚገኙ ደንበኞቻችን የሚያከፋፍል ወኪል ይፈልጋል፡፡

ይህንን እድል በሃላፊነት በመውሰድ እና በተሻለ መልክ ለተጠቃሚ ተደራሽ እናደርጋለን የሚሉ አመልካቾች  ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀውን ቅፅ በዋናው መስሪያ ቤት 2 ፎቅ በግንባር ቀርቦ በመውስድ ስራውን ለማከናወን የምትችሉ መሆኑን ከሚያሳዩ ማስረጃዎች ጋር በማያያዝ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ዕለት አንስቶ 10 (አስር) የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ ሰነዶቻችሁን ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡

ለተጨማሪ ማብራሪያ፡-

ናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ .የተ.የግ .(ኖክ)

የሪቴይል ማርኬቲንግ ክፍል - 011-662-2907 ይደውሉ